Geen inschrijfgeld t.w.v.  € 20,-

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://all4fitgrave.nl

ALL4FIT Grave verwerkt uw persoonsgegevens bij bezoek aan onze website. Met deze privacy- en cookieverklaring informeren

wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. ALL4FIT Grave respecteert de privacy van haar online bezoekers.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacywetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw NAW-gegevens, uw contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) en eventuele andere gegevens

die u verstuurt via onze website. Daarnaast verwerken wij uw IP-adres, andere systeeminformatie en informatie over hoe u de

website gebruikt.

Doeleinden en rechtsgronden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter

zake onze dienstverlening, voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en voor het beveiligen en optimaliseren van

de website. Met het invullen en versturen van een webformulier of met het verzenden van een e-mail geeft u ons toestemming

om de daarmee verkregen persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens

voor deze doeleinden ook verwerken omdat ALL4FIT Grave er een gerechtvaardigd belang bij heeft om u als klant en

websitebezoeker optimaal van dienst te zijn. Indien nodig vragen wij aan u voor bijzondere verwerkingen apart toestemming.

Verstrekking aan derden 

Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden, zoals marketing  voor onze website. In dat kader kunnen wij

persoonsgegevens aan deze derden verstrekken. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de

hierboven genoemde doeleinden. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dit nodig is om

aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wij verstrekken uw gegevens niet voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden genoemd in deze privacy en

cookieverklaring. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te

bereiken

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt

meegestuurd en door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om u te

herkennen wanneer u de website bezoekt, zodat wij de inhoud van de website op uw wensen en voorkeuren kunnen

afstemmen. Wij maken gebruik van zogeheten functionele cookies. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om de website

goed te laten werken. Ook maken wij gebruik van analytische cookies (op anonieme basis). Met deze cookies kunnen wij

erachter komen wat verbeterd kan worden aan de website. Tot slot gebruiken wij zogeheten tracking cookies, waarmee

surfgedrag kan worden bijgehouden/geanalyseerd.

Wanneer u de website bezoekt, vragen wij aan u toestemming voor het plaatsen van (bepaalde) analytische en tracking

cookies. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door in uw browser alle cookies te verwijderen en/of de browser

zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. Standaard worden functionele & analytische cookies maximaal 26 maanden

opgeslagen, tenzij anders aangegeven. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde

onderdelen van de website niet (optimaal) werken.

Websites van derden

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die

betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet automatisch dat ALL4FIT Grave verbonden is

aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere

privacy verklaring van toepassing is. De onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens

die door ALL4FIT Grave zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking

en/of inhoud van) websites van derden.

Uw rechten

U heeft het recht:

Als je ingeschreven staat, of een reacties hebt achter gelaten. Kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data

die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we

van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of

beveiligings doeleinden.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk indienen.

Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen. 

Onze contactgegevens zijn:

ALL4FIT Grave

Arnoud van Gelderweg 105

5361CV Grave

Email: info@all4fitgrave.nl